BABUŞCĂ - Rutilus rutilus

Corpul alungit, 20-30 cm; în lacuri şi heleşteie 10-15 cm. Se pescuiesc uneori exemplare roşii-cărămizii, cu înotătoarele de un roşu aprins şi solzi strălucitori şi transparenţi. Masculii, în perioada reproducerii au pe corp şi înotătoare tuberculi albi.

Trăieşte în râuri şi lacuri căutând fundurile nisipoase.Se hrăneşte cu larve de insecte (friganele), moluşte şi crustacei mici, uneori şi cu propria progenitură, însă hrana principală este mătasea broaştei. Se reproduce în aprilie-mai, trecând din râuri în bălţi, unde femelele depun icrele pe vegetaţia submersă. Dă numeroşi hibrizi cu plătica, batca, obleţul, roşioara