BIBAN - Perca fluviatilis

Lungimea 20-30 (rar 50-60) cm. Trăieşte în ape salmastre şi dulci, urcând până în zona mrenei.

Preferă apa limpede, lin curgătoare şi nu prea adâncă. Peşte răpitor, se hrăneşte cu peşti mici, raci, viermi, scoici şi melci de apă, larve de insecte, icre, broaşte. Reproducerea în martie-aprilie, imediat după topirea zăpezii, femelele depunând icrele aproape de mal, pe plante şi pietre.