SCOBAR - Chondostroma nasus

Lungimea 25-40 cm (400 g - 1 kg). Masculii, în timpul reproducerii, cu granule albe ascuţite pe cap şi pe solzii spatelui. Peşte de fund, preferând râurile cu apă limpede, cu fund argilos şi pietros. Se hrăneşte cu vegetale, viermi, dar consumă şi icrele sale sau ale altor peşti. Se reproduce în aprilie-mai, când porneşte în cârduri spre pâraiele de munte, urcând până în zona păstrăvului. Femela lipeşte icrele pe fund pietros, la mică adâncime. Către toamnă se strange în cârduri mari să ierneaze în bulboane adânci.