Fusar - Zingel streber

fusar

 

Descrierea speciei

Fusarul este un percid cu corp alungit, fusiform şi de talie mică (exemplarele obişnuite au o talie de 14 – 16 cm, maxim 18 cm). Capul prezintă un bot obtuz şi este comprimat dorso-ventral, având aspect triunghiular (văzut de sus). Gura este mică, inferioară, semilunară, ușor protractilă. Pedunculul caudal este lung, subţire şi rotund în secţiune. Pe linia medio-dorsală sunt vizibile două înotătoare dorsale (una în regiunea trunchiului, respectiv una în regiunea cozii) care au formă triunghiulare (înalte anterior cu tendinţă de regresie spre partea posterioară). Linia laterală este completă şi rectilinie.

Partea dorsală a corpului expune un colorit de fond brun-cenuşiu-verzui, iar pe flancuri sunt prezente 5 benzi transversale de culoare închisă foarte evidente. Partea ventrală a corpului este albă.

Epoca de reproducere debutează în luna martie şi se încheie în luna mai. Dimorfismul sexual este slab pronunţat astfel încât sexele sunt recunoscute greu exceptând perioada de reproducere, când femelele devin diforme, având corpul foarte dilatat.

Se hrăneşte preponderent cu nevertebrate acvatice.

 

Cerinţe de habitat

Preferă ecosistemele acvatice reofile din zona de deal, respectiv şes şi care au un facies/substrat format din pietriş, nisip sau argilă; coabitează cu pietrarul.

Specie bentonică, cu un regim de viaţă preponderent nocturn, solitară (nu se grupează în cârduri) şi nu întreprinde migraţii sezoniere; adesea se îngroapă parțial în nisip.

Trăiește exclusiv în locurile cu curent, evitând habitatele acvatice stagnofile.

 

Arealul speciei

Arealul speciei cuprinde Europa Centrală şi de Est, din bazinul Dunăre pînă la bazinul Nistrului.

Zingel streber este considerată specie nativă în România, Austria, Bosnia și Herzegovina, Bulgaria, Croația, Cehia, Germania, Ungaria, Macedonia, Moldova, Muntenegru, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ucraina.

 

Distribuţia în România

Specia este întâlnită în următoarele ecosisteme acvatice reofile: Dunăre, Tisa, Vişeu, Iza, Tur, Someş, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Mureş, Arieş, Târnava Mare, Bega, Timiş, Nera, Cerna, Jiu, Motru, Olt, Argeş, Siret, Prut, Moldova.