Fusar - Zingel streber

fusar

Trăieşte în râurile de şes exclusiv în curent, acolo unde substratul este pietros, nisipos sau argilos. Adesea se îngroapă în nisip stând întotdeauna cu capul în amonte.
Aspectul corpului i-a atras denumirea după asemănarea cu un fus de tors. Este cilindric şi foarte alungit, cu capul uşor aplatizat şi pedunculul codal foarte îngust.
Culoarea de fond este cenuşiu-cafeniu cu tentă verzuie, pe flancuri cu 5 benzi late negricioase, foarte evidente. Seamănă foarte bine cu pietrarul (Zingel zingel) care însă are pedunculul codal mai gros şi mai scurt iar benzile laterale mai slab evidenţiate, uneori contopite în pete mari alteori dispersate în multe pete mici.
Hrana este constituită dintr-o gamă largă de animale bentonice, icre sau puiet de peşte.
A fost absent multă vreme din apele Begăi, se pare că specia înregistrează o revenire probabil cauzată de creşterea calităţii apei prin reducerea deversărilor. Lipseşte pe canale sau bălţi. Ambele specii sunt protejate de legislaţia europeană şi naţională.
Statut:
Cartea Roşie a Vertebratelor din România (specie periclitată); Directiva
Habitate (Anexa 2), Convenţia de la Berna (Anexa 3)28
Locaţie: Bega
Situaţie actuală: specie foarte rară

Lucian Pârvulescu - Raport cu privire la fauna de pești, amfibieni și reptile din Timișoara și zonele imediat învecinate

Directia de Mediu din cadrul Primariei Timisoara