Articole

Ordin Ministru 50 /2010

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE Ordinul 50 din 25 februarie 2010 (Ordinul 50/2010)

pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 20/2010 privind conditiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum si modelele permiselor de pescuit sportiv

Publicat in Monitorul Oficial 136 din 1 martie 2010 (M. Of. 136/2010)

 Avand in vedere Referatul de aprobare al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura nr. 1.086 din 18 februarie 2010, in temeiul:    -art. 16, art. 23 alin. (2) si art. 25 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari de Legea nr. 317/2009;    -art. 8 pct. A lit. c) din Hotararea Guvernului nr. 1.194/2008 privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, cu modificarile si completarile ulterioare;    -art. 7 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;    -art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 1.016/2008 privind cuantumul taxelor de licentiere si autorizare in pescuit si acvacultura,     ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale emite urmatorul ordin:     Art. I. - Articolul 1 din Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 20/2010 privind conditiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, cat si modelele permiselor de pescuit sportiv, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 75 din 2 februarie 2010, se modifica dupa cum urmeaza:    "Art. 1. - Atribuirea dreptului de pescuit recreativ/sportiv in habitatele piscicole naturale se face de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura (ANPA)."    Art. II. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.     Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Mihail Dumitru
    Bucuresti, 25 februarie 2010.    Nr. 50.