Articole

Planul integrat de management al siturilor de importanță comunitară ROSCI0050 Crișul Repede amonte de Oradea și ROSPA0123 Lacurile de acumulare de pe Crișul Repede în etapa de încadrare

Planul integrat de management al siturilor de importanță comunitară ROSCI0050 Crișul Repede amonte de Oradea și ROSPA0123 Lacurile de acumulare de pe Crișul Repede în etapa de încadrare

 

Asociația Pescarilor Sportivi Aqua Crisius, cu sediul în Oradea, str. Mihai Eminescu, nr. 15, anunță elaborarea primei versiuni a Planului integrat de management al siturilor de importanță comunitară

ROSCI0050 Crișul Repede amonte de Oradea și ROSPA0123 Lacurile de acumulare de pe Crișul Repede, amplasament: județul Bihor – etapa de încadrare.

Consultarea primei versiuni a planului, comentariile și sugestiile publicului se primesc în scris la sediul APM Bihor, Bulevardul Dacia nr.25/A, în zilele de luni-miercuri orele 8.00-16.30, joi orele 8.00-18.30 și vineri orele 8.00-14.00, în termen de 18 zile calendaristice de la data publicării anunțului.

 

Oradea, 09 noiembrie