Specii protejate in sit ROSCI0050- CRISUL REPEDE amonte de Oradea

Crişul Repede amonte de Oradea1

Tipuri de habitate:

92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba 

Specii de ma

mifere :

1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră)

Specii de peşti:

1138 - Barbus meridionalis (Moioagă);
1163 - Cottus gobio (Zglăvoc);
1122 - Gobiouranoscopus (Petroc) 

Specii de nevertebrate:

4052 - Odontopodisma rubripes (Lăcustă de munte);
1032 - Unio crassus (Scoica derâu)

 

 

 lutra-lutra-1 odontopodisma_rubripes_8001a scoica1