Specii protejate ROSCI0061 Defileul Crisului Negru

Defileul Crişului Negru

Tipuri de habitate:

6210* - Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri cu tufărişuri pe substrat calcaros(Festuco Brometalia);

2009_0403nat00029150 - Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion;
9180* - Păduri din Tilio- Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene Specii de amfibieni şi reptile:
1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă);
1166 - Triturus cristatus(Triton cu creastă) Specii de peşti:
1138 - Barbus meridionalis (Mreana vânătă/Moioagă);
2511 - Gobio kessleri (Petroc);
1122 - Gobiouranoscopus (Petroc);
1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţă)

Specii de nevertebrate:
4057 - Chilostoma banaticum

Specii de plante :
2097 - Paeonia officinalis ssp. banatica (Bujor)

https://www.youtube.com/watch?v=Z8Oy3Ch0Ac8