Specii protejate SIT NATURA 2000 Lunca Inf. Cris Repede

104 . Lunca Inferioară a Crişului RepedeTipu r i d e h a b i t a t e : 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus albaSpecii de peşti:1149 - Cobitis taenia (Zvârlugă); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşor de nisip); 2511 -Gobio kessleri (Petroc); 1157 - Gymnocephalus schraetzer (Răspăr); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boare);1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţă); 1160 - Zingel streber (Fusar); 1159 - Zingel zingel (Pietrar)Spec i i d e n e v e r t e b r a t e : 4045 - Coenagrion ornatum (Ţărăncuţă)