Practicarea pescuitului recreativ-sportiv pe Crisul Repede si Crisul Negru

 

ORDIN Nr. 159/1266 din 24 iunie 2011 al Ministrului Agriculturii si Ministrului Mediului

ART. 2

(1) Practicarea pescuitului recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale din ariile

naturale protejate, cu excepţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", se face cumulativ:

___________________________________________________________________________________________________________

 

a) în baza autorizaţiilor de pescuit recreativ/sportiv emise de către administratorul

resurselor acvatice vii;

b) cu avizul administratorilor/custozilor ariilor naturale protejate;

c) în baza permiselor de pescuit recreativ/sportiv emise de către administratorul

resurselor acvatice vii şi eliberate, după caz, de acesta sau de către asociaţiile de pescari

sportivi.

ART. 3

(1) Exercitarea pescuitului recreativ/sportiv în zonele din perimetrul ariilor naturale

protejate pentru care Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură a emis autorizaţii

de pescuit recreativ/sportiv se face în baza permisului de pescuit recreativ/sportiv, cu

respectarea prevederilor art. 7 şi a condiţiilor înscrise în autorizaţie stabilite pe baza

avizului administratorului/custodelui ariilor naturale protejate prevăzut la art. 2 alin. (1).

 

LIMITE ARII NATURALE PROTEJATE ADMINISTRATE DE APS AQUA CRISIUS:

ROSCI0049 CRIŞUL NEGRU- ŞOIMI- FRONTIERA UNGARIA

ROSCI0061 DEFILEUL CRIŞULUI NEGRU- UILEACU DE BEIUŞ- ŞOIMI

ROSCI0050 CRIŞUL REPEDE AMONTE DE ORADEA- VADU CRIŞULUI- ORADEA

ROSCI0104 LUNCA INFERIOARĂ A CRIŞULUI REPEDE- ORADEA- FRONTIERA UNGARIA