Periodicul Crisper

Proiect transfrontalier de cooperare Româno-Maghiar, cu fonduri obţinute de către Asociaţia Administrativă de Dezvoltarea Regională locală Közép-Békés.
Titlu: Periodicul „Valea Crişurilor” – apariţie informativă despre atracţiile turistice şi culturale ale Crişurilor.
Cod, titlu scurt: HURO/1001/111/1.2.2. CrisPer
Bugetul total al proiectului: 295.000 Euro (95% fonduri), din care 2.700.000 FT. (14.750 Euro) fonduri proprii ale municipalităţilor/localităţilor membre, asigurat în aprilie 2012.
Perioada de realizare: 01.04.2012 – 30.09.2013
Parteneri: Asociaţia Natura Valea Crişurilor (Ungaria), şi Asociaţia Pescarilor Sportivi (APS) Aqua Crisius - Oradea.
Principalele activităţi în cadrul proiectului sunt: editarea şi tipărirea trimestrială a apariţiei „Valea Crişurilor Periodika”, în cadrul perioadei stabilie, 6 apariţii (trimestrial). Revista Valea Crişurilor Periodika va prezenta valorile naturale, turistice şi culturale într-o formă atractivă, lizibilă, de bună calitate şi gratuită. Distribuţia revistei se va realiza în instituţii publice şi de stat – biblioteci, centre culturale, hoteluri, birouri de informaţii turistice, staţiuni balneare, centre de welness şi alte servicii de turism.
Va cuprinde articole sistematice din temele de mai jos:
1. Resurse naturale, valori, 2. Valori culturale 3. Teme actuale de mediu 4. Dezvoltare 5. Atracţii turistice şi zone ţinte, 6. Calendare de evenimente 7. Oferte de turism 8. Mod de viaţă sănătos în aer liber 9.Mod de viaţă conştientă, 10. Vindecări prin natură 11. Interviuri, 12. Prezentări de localităţi/portrete rurale.
Cuprinsul bilingv (român şi maghiar) va apărea pe site-ul care va fi realizat in cadrul proiectului.
Ture deschise organizate pentru cetăţeni vor fi asociate fiecărui număr de apariţie şi vor fi recomandate zonelelor de ţintă.
Scopul strategic al proiectului:
„Valea Crişurilor Periodika” stă la dispoziţia organizării de destinaţii în Valea Crişurilor, din această cauză teritoriile unificate natural-geografic, prin valori culturale, atracţiile turistice, furnizori de servicii, localităţi, dezvoltări ne informează, ne ţine în contact armonios cu mediul si moduri/stil de viaţă sănătos, natural, cu informaţii sistematice şi o abordare pozitivă. Scopul principal este întărirea valorilor regionale în rândul localnicilor, turiştilor şi al vizitatorilor.
Pagina web va furniza informaţii detaliate despre zone nu doar grupurilor ţintă ci şi altor interesaţi. Apariţia periodika tipărită şi pagina web va avea următoarele obiective:
 • creşterea gradului de conştientizare faţă de mediu, respect pentru natura şi habitat, respectiv orientarea spre conştientizarea modului de viaţă sănătos
 • protecţia mediului, repararea cunoştinţelor despre valorile culturale, naturale în cadrul comunităţilor din Valea Crişurilor
 • Apropierea comunităţilor, municipalităţilor şi furnizorilor aflate la graniţă, prin schimb de informaţii reciproce
 • Generarea de colaborări civile şi de afaceri între cele două ţări, informaţii despre dezvoltare, atracţii turistice, programe, evenimente, resurse naturale, valori culturale şi prin dezvoltări inovative prin asigurarea de informaţii.
Scopuri concrete:
 • Realizarea apariţiei Valea Crişurilor Periodika trimestrială în perioada proiectului (18 luni – 6 apariţii tipărite)
 • Culegerea de teme actuale şi interesante, redactarea de articoledespre mediu, natură şi valori culturale, conştientizarea spre un mod de viaţă natural şi sănătos în Valea Crişurilor
 • Organizarea de ture turistice deschise, legat de destinaţia din apariţia aktuală a revistei
 • Actualizarea paginii web cu conţinutul apariţiilor şi informaţii deschise ( obligaţiunea menţinerii pe o durată de 5 ani, se referă doar la pagina web, nu şi la apariţia tipărită. În cazul în care se găsesc resurse de autosusţinere pentru continuitatea apariţiei, se va lua în considerare)
De ce avem nevoie:
Momentan, Valea Crişurilor nu figurează ca şi ţintă turistică şi nici prin ofertele turistice din Ungaria şi nici în ţările învecinate, dar deţine numeroase atracţii remarcabile şi o cultură bogată, capabilă să fie mediate. În dezvoltarea teritorială este un element foarte important, interpretarea corectă faţă de localnici, ca să se orienteze cu respect şi apreciere spre comunităţile lor. Această parte include recunoaşterea valorilor, punctelor forte, creşterea gradului de conştientizare în procesele unde această necesită. Prin aceste acţiuni, zonele respective nu doar fizic, dar şi spiritual vor fi potrivite să primească oaspeţi în condiţii ridicate, cu privire la mediu, economie şi societate pentru durabilitatea şi stabilizarea turismului din zonă
Activităţi:
 • Redactarea apariţiei (rubrici, articole, interviuri, recomandare de programe) alături de un grup redacţional care să se identifice cu spiritualitatea şi respectarea valorilor locale specifice.
 • Actualizarea paginii web (www.korosok.hu)
 • Promovare, apariţie publică
 • Organizarea de ture, programe – prin colaborare cu civili şi parnteri prezenţi:
 • Achiziţii specifice realizării proiectului (KBC: aparat foto profesional, aparat spiralat, KVNE: laptop, softuri PC, printer, Aqua Crisius: laptop, printer)
 • Reparaţii minore imobil- renovare, vopsire, reparaţii tehnice, echipamente (KVNE)
 • Reconciliere de parteneriat
În apariţia Valea Crişurilor Periodika vor fi prezentate şi dezvoltarea regiunii Közép-Békési Centrumtérség / Zona centrală din Közép-Békés . La rubrica portrete rurale vor fi prezentate localităţie din Ungaria şi România, în număr egal. Vor mai fi prezentate valorile naturale şi culturale. Proiectul despre Valea Crişurilor va apărea uniform în structura publicaţiei sistematic, formând un efect de marketing regional de promovare pentru populaţia locală şi turişti care sosesc în zonele interesate.