Parteneri Crisper - Revista Valea Crişurilor

Publicaţie informaţională despre valorile naturale, culturale şi atracţiile turistice
din zona Văile Crişurilor

Asociaţia Administrativă de Dezvoltarea Regională locală Közép-Békés.
www.kozepbekes.hu

 

Asociaţia Parc Natural "Valea Crişurilor" Békés
www.korosoknaturpark.hu

 

Site-ul publicaţiei periodice "Valea Crişurilor" (Körösök Völgye) de pe partea ungară (RO - HU)
www.magazin.korosoknaturpark.hu

Conţinutul acestui site nu reflectă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.

 

Proiectul [Periodica Valea Crişurilor - publicaţie informaţională despre valorile naturale, culturale şi atracţiile turistice din zona Văile Crişurilor] este(a fost) implementat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 (www.huro-cbc.eu) şi este finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, completat de co-finanţarea naţională a celor două state membre participante în program, Ungaria şi România. Obiectivul general al Programului este de a apropia actori economici, persoane şi comunităţi, cu scopul de a exploata mai eficient oportunităţile oferite de dezvoltarea comună a zonei de frontieră.