Valea Crişurilor – mai mult decât o revistă de divertisment

Numărul 1 al publicaţiei
Foarte puţine sunt zonele din inima Bazinului Carpatic care au o atât de diversificate şi fără de pereche bogăţii natural şi o moştenire culturală deosebită, ca însăşi Valea Crişurilor. Valorile naturale, culturale şi peisajul deosebit al regiunii sunt prezentate, în cadrul unui parteneriat dintre Asocierea de Dezvoltare Teritorială a Administraţiilor Locale din regiunea Centrală a Békés, Asociaţia Natúrpark Valea Crişurilor, respectiv organizaţia parteneră din România – Asociaţia Aqua Crisius, prin intermediul publicaţiei Valea Crişurilor, editată sub formă de periodică cu şase numere. În afară că prezintă valorile regiunii, obiectivul este descris şi prin dorinţa de a fi formator de opinie, prin toate cele 12 rubrici care le are publicaţia. Conţinutul fiecărei ediţii a revistei se leagă de anotimpul tocmai specific la data publicării. În afară că prezintă valorile naturale şi culturale, publicaţia mai cuprinde referire la câte un punct de atracţie turistică a localităţilor, respectiv posibilitatea dată câtorva puncte de dezvoltare turistică în a se prezenta.
Publicaţia doreşte să vină în ajutorul ideii de a cunoaşte şi a proteja mai bine mediul înconjurător, prin faptul că oferă informare gratuită atât turiştilor ce sosesc în zonă, cât şi localnicilor. Totodată le oferă acestora o sumedenie de posibilităţi de programe pentru petrecerea timpului liber.
Conţinutul revistei de specialitate este alcătuit de membrii colegiului redacţional, fiecare dintre aceştia fiind câte un reprezentant de marcă al domeniului, astfel că autorii articolelor sunt cei mai buni cunoscători şi cercetători ai tematicii în cauză.
Primul număr a avut în conţinut articole cu referire la toamna din zona regiunii Crişurilor, valorile naturale ale acesteia, minunile Munţii Bihorului, şi, nu în ultimul rând, am mai putut citi despre evenimentele culturale de conservare a tradiţiei şi noi puncte de atracţie turistică din zona centrală a Békés. În afară de acestea, revista mai conţine şi o galerie de fotografii extrem de frumoase. Ca o prezentare din conţinutului primului număr, amintim:
- Se prezintă Valea Crişurilor
- Kis-Sárrét
- În urma grofilor
- Csák Kálmán înţeleptul Munţilor Apuseni
- Coşul Békés
- Pe urmele lui Czárán Gyula: Minunile Munţilor Bihorului
- Grădiniţă verde în Békés
- Plante medicinale în Valea Crişurilor
- Aquapark-ul de la cetatea din Gyula
- Cele mai însemnate atracţii turistice pe Crişul Repede
- Pe două roţi pe Valea Crişurilor
Publicaţia poate fi solicitată la sediul APS AQUA CRISIUS, telefon 0359-416011 sau prin intermediul meniului de pe paginile de web www.aquacrisius.ro ori www.magazin.korosoknaturpark.hu.
Publicaţia apare prin sprijinul programului tranfrontalier de cooperare Ungaria-România, proiectul intitulat „Periodica Valea Crişurilor – publicaţie informativă despre valorile naturale, culturale şi farmecul turismului de pe râurile Crişurilor”, cu o valoare totală de circa 300 mii EURO, implementat în perioada 1.aprilie.2012 – 30.septembrie.2013.

Două ţări, un scop, succes comun!
Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiectul intitulat „Periodica Valea Crişurilor – publicaţie informativă despre valorile naturale, culturale şi farmecul turismului de pe râurile Crişurilor” (HURO/1001/111/1.2.3. CrisPer)  se realizează (s-a realizat) în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalier Ungaria-România 2007-2013 (www.huro-cbc.eu), cu sprijinul financiar al Uniunii Europene şi finanţarea comună asigurată de România şi Ungaria. Scopul programului este a aduce mai aproape oamenii, comunitărţile şi actorii economici ce trăiesc în zona de graniţă pentru a ajuta dezvoltarea comună a regiunilor cooptate în cooperare, construind pe principalele atu-uri specifice zonei transfrontaliere.

Conţinutul prezentei informări nu reprezintă în mod obligatoriu
punctul de vedere oficial al Uniunii Europene
www.huro-cbc.eu