Valea Crişurilor – mai mult decât o revistă de divertisment - Numărul 2 al publicaţiei

Publicaţia Valea Crişurilor prezintă valorile naturale de excepţie şi bogăţia moştenirii culturale prin intermediul parteneriatului dintre Asocierea de Dezvoltare Teritorailă a Administraţiilor Locale din regiunea Centrală a Békés, Asociaţia Natúrpark Valea Crişurilor şi Asociaţia Aqua Crisius.
Publicaţia ce va apărea în şase numere, în afară că prezintă într-un mod deosebit de atrăgător valorile specifice regiunii, are şi scopul de a deveni formator de opinie. Obiectivul acesteia este de a veni în întâmpinarea conservării mediului înconjurător, ajutându-i totodată pe cei ce trăiesc în această zonă să îşi cunoască mai bine mediul ambiental şi să îşi îmbunătăţească calitatea vieţii.
Conţinutul fiecărei ediţii a revistei se leagă de anotimpul tocmai specific la data publicării. În afară că prezintă valorile naturale şi culturale, publicaţia mai cuprinde referiri la câte un punct de atracţie turistică a localităţilor, respectiv dă posibilitatea câtorva puncte de dezvoltare turistică să se prezinte. 
Conţinutul revistei este format de oameni de valoare în propriul domeniu, adunaţi cu această ocazie în board-ul redacţional, autorii articolelor sunt unii din cei mai buni cunoscători şi cercetători ai tematicii în cauză.
Ce de-al doilea număr conţine articole despre iarnă, dar poate fi găsită şi descrierea unei dintre cele mai însemnate proiecte de anvergură ale regiunii – Centrul Cultural Csabagyöngye ori prezentarea programului unicat Mintamenza (Cantina exemplară), respectiv, informări despre proiectele de dezvoltare ce urmează a se realiza în viitor.  O scurtă prezentare a conţinutului din cel de-al doilea număr:
• Proiect de cercetare de anvergură în Valea Crişurilor
• Parcul Naţional Criş-Mureş
• Regiunea celor Trei Crişuri
• În urma grofilor: Wenckheim
• Aventuri deasupra şi dedesubtul pământului în Bihor
• Rolul trestiei şi papurei în Sárrét-ul de odinioară
• Cerealele (aproape) uitate
• Ceaiuri medicinale iarna
• Csabagyöngye – din vestita viţă-de-vie ce se întăreşte capital
• Reînvierea castelului medieval din Gyula
• „Vâslim în aceeaşi barcă” – excursie
• Slalom în patria zapezii
Publicaţia poate fi solicitată la sediul APS AQUA CRISIUS, telefon 0359-416011 sau prin intermediul meniului de pe paginile de web www.aquacrisius.ro ori www.magazin.korosoknaturpark.hu.    
Publicaţia apare prin sprijinul programului tranfrontalier de cooperare Ungaria-România, proiectul intitulat „Periodica Valea Crişurilor – publicaţie informativă despre valorile naturale, culturale şi farmecul turismului de pe râurile Crişurilor”, cu o valoare totală de circa 300 mii EURO, implementat în perioada 1.aprilie.2012 – 30.septembrie.2013.

Două ţări, un scop, succes comun!

Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiectul intitulat „Periodica Valea Crişurilor – publicaţie informativă despre valorile naturale, culturale şi farmecul turismului de pe râurile Crişurilor” (HURO/1001/111/1.2.3. CrisPer)  se realizează (s-a realizat) în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalier Ungaria-România 2007-2013 (www.huro-cbc.eu), cu sprijinul financiar al Uniunii Europene şi finanţarea comună asigurată de România şi Ungaria. Scopul programului este a aduce mai aproape oamenii, comunitărţile şi actorii economici ce trăiesc în zona de graniţă pentru a ajuta dezvoltarea comună a regiunilor cooptate în cooperare, construind pe principalele atu-uri specifice zonei transfrontaliere.
Conţinutul prezentei informări nu reprezintă în mod obligatoriu
punctul de vedere oficial al Uniunii Europene
www.huro-cbc.eu