ACTE NECESARE PESCUIT 2019

 


 

ACTE NECESARE PENTRU OBȚINEREA PERMISULUI DE PESCUIT ÎN

2019

 

-       Actul de identitate

 

-       Pentru elevi sau studenți, carnetul de elev/student vizat pentru anul în curs

 

-       Pentru pensionari, un cupon de pensie recent

-       O fotografie tip buletin