ANUNȚ DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE LUCRĂRI

sigle

Nr. 33/11.03.2015

ANUNȚ DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE LUCRĂRI

 

având ca obiect

“Construirea și dotarea Punctului de Informare Şoimi“

 

în cadrul proiectului “Management integrat conservativ şi participativ al  siturilor ROSCI0049 Crişul Negru, ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea, ROSPA0123 Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede, ROSCI0262 Valea Iadei, ROSCI0061 Defileul Crişului Negru, ROSCI0104 Lunca Inferioară a Crişului Repede, ROSCI0068 Diosig SMIS-CSNR 43209

 

Achizitor: ASOCIAȚIA PESCARILOR SPORTIVI AQUA CRISIUS

Ofertant câștigător: SC ALPLAN SRL, cu sediul în Satu Nou, Comuna Tămășeu, nr.33, jud. Bihor

Prețul contractului: 434.000,00 lei fără T.V.A.

Procedura aplicată: achiziție directă

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: prețul cel mai scazut

Data atribuirii contractului: 09.03.2015

Persoana de contact: Togor Mihai Andrei                                                                                                                                                Manager proiect

Tel./fax:0359.416.011                                                                                                                                                        e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.