Welcome

Bun venit pe pagina de web a Asociaţiei Pescarilor Sportivi Aqua Crisius!

Prohibiție începând cu 7 aprilie 2018!!!

 

Ministerul Mediului
Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 11.527/2018 al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura si Referatul de aprobare nr. 100.385 din 16.02.2018 al Directiei biodiversitate din cadrul Ministerului Mediului,
luand in considerare prevederile:
– art. 12 alin. (4) si (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 317/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
– art. 1 din anexa la Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea in domeniul protectiei resurselor piscicole si reglementarea pescuitului in raul Prut si in lacul de acumulare Stanca-Costesti, semnat la Stanca la 1 august 2003, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.207/2003;
– art. 9 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Administrarea Sistemului National Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor, cu modificarile ulterioare, si art. 13 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si pentru modificarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale si viceprim-ministrul, ministrul mediului, emit urmatorul ordin:

CAPITOLUL I
Zone si perioade de prohibitie

Art. 1. – (1) Se instituie masuri de prohibitie pentru pescuitul in scop comercial, recreativ si familial al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice in habitatele piscicole naturale, pe o durata de 60 de zile, in perioada 7 aprilie-5 iunie inclusiv, iar in apele care constituie frontiera de stat, inclusiv Golful Musura, pe o durata de 45 de zile, in perioada 7 aprilie-22 mai inclusiv, cu exceptiile prevazute in prezentul ordin.
Art. 4. – Se declara zone de protectie pentru resursele acvatice vii:
– 500 m amonte si aval masurati pe axul albiei minore, din axul longitudinal al podurilor peste cursurile de apa;
– raul Crisul Repede, localitatea Tarian, de la priza de captare canalul Crisurilor Tarian 47°5’17.16”N, 21°47’2.01”E in aval pana la puntea pietonala Tarian 47°5’15.30”N, 21°46’4.65”E;
– raul Crisul Repede, localitatea Cheresig, de la evacuare canal Alceu (amenajare piscicola Cheresig) 47°1’50.75”N, 21°41’36.36”E in aval 150 m de la podu Cheresig 47°1’46.46”N, 21°41’23.07”E;
– raul Crisul Repede, comuna Santandrei/localitatea Santion, 500 m aval 47°4’53.38”N, 21°50’16.25”E si amonte 47°4’47.13”N, 21°50’49.84”E de priza de apa statie sortare balastiera Aquaserv Santion;
– raul Crisul Repede, municipiul Oradea, amonte hotel Continental 47°3’17.80”N, 21°56’36.13”E pana la pod Dacia 47°3’19.80”N, 21°56’24.38”E;
– raul Crisul Negru, localitatea Soimi, de la halta Soimi 46°41’7.97″N, 22°7’36.95”E spre amonte pana la podul Urvis de Beius 46°40’49.56”N, 22°9’1.37”E;
– raul Crisul Negru, localitatea Ginta, de la prag Ginta confluenta amonte canal moara Ginta 46°45’3.41”N, 22°5’0.28”E in aval pana la polder Ginta 46°45’36.53”N, 22°3’37.23E;

In aceste zone se interzice pescuitul incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la data de 15 martie fara a aduce atingere perioadei de prohibitie instituite la art. 1.

Art. 5. – Se declara zone de refacere biologica pentru resursele acvatice vii urmatoarele:
ss) raul Crisul Negru, localitatea Ginta de la punte aval „prag Ginta” 46°45’5.21”N, 22°4’38.95”E, in aval pana la polder Ginta 46°45’36.53’N, 22°3’37.23”E, tot timpul anului;
ss) raul Crisul Negru, localitatea Rapa, 825 m amonte priza captare 46°44’42.30”N, 21°51’50.98”E in aval pana la 500 m priza de captare 46°44’18.79”N, 21°51’24.92”E, tot timpul anului;
tt) raul Crisul Negru de la balastiera Batar 46°71’38.67”N, 21°82’56.07”E, in aval pana la canton ANIF Batar 46°70’59.40”N, 21°82’07.11”E, tot timpul anului;
tt) raul Crisul Negru, localitatea Taut, 825 m amonte priza captare 46°44’42.30”N, 21°51’50.98”E in aval pana la 500 m aval priza de captare 46°44’18.79”N, 21°51’24,92”E;
uu) raul Crisul Repede, comuna Santandrei/localitatea Santion, golful Santion, amonte 47°4’48.26”N 21°49’10.85”E, aval 47°4’44.46”N, 21°48’54.12”E;
vv) raul Crisul Repede, municipiul Oradea, de la podul Intelectualilor 47°3’18.71”N, 21°56’6.11”E pana la podul de la Centrul de calcul 47°3’39,30”N, 21°55’32.90”E;

 

CAPITOLUL II
Specii si perioade de prohibitie

Art. 7. – (1) Se interzice pescuitul comercial, recreativ si familial al speciilor de pesti si al altor vietuitoare acvatice, dupa cum urmeaza:
a) stiuca, de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la 15 martie inclusiv, cu respectarea prevederilor art. 1;
f) pastravul indigen, pastravul curcubeu si pastravul fantanel, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la data de 15 martie fără a aduce atingere perioadei de prohibiție instituite la art. 1.

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

Art. 12. – Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sanctioneaza potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 317/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 13. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Danut Alexandru Potor,
secretar de stat Viceprim-ministru, ministrul mediului,
Gratiela Leocadia Gavrilescu