Specii protejate ROSCI0262 Valea Iadei

Valea Iadei

Tipuri de habitate:

91E0 * Păduri aluviale cu Alnus glutinosaFraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,  Salicion albae)

91V0    Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)

3230    Vegetație lemnoaăs cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane

8160 *  Grohotișuri medio-europene calcaroase ale etajelor colinar și montan

9130   Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum

Specii de amfibieni și reptile:

4008 Triturus vulgaris ampelensis

1193 Bombina variegata

Specii de plante:

2186 Syringa josikaea

Alte specii importante de floră și faună:

Aconitum lycoctonum ssp. moldavicum

Angelica archangelica

Arnica montana

Campanula patula ssp. abietina

Dactylorhiza incarnata

Drosera rotundifolia

Galanthus nivalis

Leucanthemum waldsteinii

Lycopodium clavatum

Menyanthes trifoliata

Monotropa hypopitys

Orchis militaris

Orchis morio

Platanthera bifolia

Symphytum cordatum

Trollius europaeus