Proiect „Elaborarea Planurilor de management, măsuri de management integrat şi întărirea capacităţii instituţionale de administrare a siturilor ROSCI0049 Crişul Negru, ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea şi ROSPA0123 Lacurile de acumulare de pe Crişu

Proiect „Elaborarea Planurilor de management, măsuri de management integrat şi întărirea capacităţii instituţionale de administrare a siturilor ROSCI0049 Crişul Negru, ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea şi ROSPA0123 Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede, ROSCI0061 Defileul Crişului Negru, ROSCI0104  Lunca Inferioară a Crişului Repede, ROSCI0068 Diosig şi ROSCI0262 Valea Iadei” – POSMEDIU - SMIS CSNR 36504

Implementat în perioada 30.07.2012 – 30.04.2016

finanțat din FEDR și bugetul de stat prin intermediul Direcţiei Generale AM POS Mediu, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Mediu”.

Principalele activități ale proiectului au fost :

Realizarea de sesiuni de instruire pentru personalul din structura de management a siturilor vizate de proiect

Achiziţionarea de echipamente necesare întăririi capacităţii instituţionale ale custodelui siturilor vizate de proiect

Identificarea cartarea aglomerărilor şi evaluarea cantitativă a populaţiilor din speciile alohtone Ictalurus nebulosus, Carassius auratus, Lepomis gibbosus din siturile ROSCI0049 Crişul Negru, ROSCI0061 Defileul Crişului Negru, ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea, ROSCI0104 Lunca Inferioară a Crişului Repede, ROSCI0068 Diosig

Recoltarea prin electronarcoză a speciilor Ictalurus nebulosus, Carassius auratus, Lepomis gibbosus din siturile ROSCI0049 Crişul Negru, ROSCI0061 Defileul Crişului Negru, ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea, ROSCI0104 Lunca Inferioară a Crişului Repede, ROSCI0068 Diosig respectiv prin vârşe speciale a speciei Ictalurus nebulosus

Inventarierea şi cartarea speciilor de interes comunitar din siturile vizate de proiect

Inventarierea şi cartarea habitatelor de interes prioritar şi comunitar din siturile vizate de proiect

 

Cartarea modului de utilizare a terenului, a formelor de proprietate şi administratorilor de terenuri pe care se regăsesc habitatele şi speciile comunitare în siturile vizate de proiect

Evaluarea stării de conservare a habitatelor de interes comunitar din siturile vizate de proiect

Evaluarea stării de conservare a speciilor de interes comunitar din siturile vizate de proiect

Evaluarea ameninţărilor potenţiale asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar din siturile vizate de proiect

Realizarea Studiului privind necesitatea refacerii conectivităţii longitudinale cu Plan de măsuri pentru situl ROSCI0049 Crişul Negru

Elaborarea Planurilor integrate de management pentru siturile vizate de proiect