Proiect: „Management integrat conservativ și participativ al siturilor ROSCI0049 Crişul Negru, ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea, ROSPA0123 Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede, ROSCI0262 Valea Iadei, ROSCI0061 Defileul Crişului Negru, ROSCI0

Implementat în perioada 01.11.2013-30.04.2016,fiind finanțat din FEDR și bugetul de stat prin intermediul Direcţiei Generale AM POS Mediu, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Mediu”a avut ca principale activități :

Elaborarea  metodologiilor privind paza arealelor în care se află specii şi habitate de importanţă comunitară afectate de activităţi umane ale siturilor din custodia APS AQUA CRISIUS.

Elaborarea planurilor privind paza arealelor în care se află specii şi habitate de importanţă comunitară afectate de activităţi umane ale siturilor din custodia APS AQUACRISIUS.

Construire și dotarea Punctului de Informare Şoimi.

Realizare trasee tematice

Realizare filme documentare pentru conștientizarea grupului țintă de pe teritoriul ariilor naturale din custodia APS AQUA CRISIUS;

2 Tabere tematice gen Junior Ranger, de conștientizare asupra conservării biodiversității;

Achiziţionarea de echipamente necesare întăririi capacităţii instituţionale ale custodelui APS AQUA CRISIUS.