ANUNȚ DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE FURNIZARE

Nr. 5135A/06.08.2018

 

ANUNȚ DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE FURNIZARE

având ca obiect „Achiziționare autovehicul teren 4x4 pentru Asociația Pescarilor Sportivi Aqua Crisius

în cadrul proiectului "Conservation and protection of ecosystems endangered by lack of thermal and freshwater in crossborder area", finanţat în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria

 

 

Achizitor: ASOCIAȚIA PESCARILOR SPORTIVI  AQUA CRISIUS

Ofertant câștigător: RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE SRL prin împuternicit AUTO BARA & CO SRL, cu sediul în Oradea, SOS. Borșului nr. 22, jud. Bihor

Prețul contractului: 77.922,04 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 14.805,19 lei, rezultând un total de 92.727,23 lei inclusiv TVA.

Procedura aplicată: cumpărare directă

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: prețul cel mai scăzut

Data atribuirii contractului: 06.08.2018

Persoana de contact:

Togor Mihai Andrei

Manager proiect

Tel./fax: 0359 416 011

e-mail: contact@aquacrisius.ro

click aici pentru descarcarea Documentatiei in format PDF