ANUNȚ DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII

Nr. 5476/03.12.2018

 

ANUNȚ DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII

având ca obiect „Servicii de realizare a unui studiu bacteriologic

în cadrul proiectului "Conservation and protection of ecosystems endangered by lack of thermal and freshwater in crossborder area", finanţat în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria

 

 

Achizitor: ASOCIAȚIA PESCARILOR SPORTIVI  AQUA CRISIUS

Ofertant câștigător: SC M&S ECOPROIECT SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Georg Friedrih Hegel, nr. 9, ap.1, jud. Cluj

Prețul contractului: 31.374,00 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 5.961,06 lei, rezultând un total de 37.335,06 lei inclusiv TVA.

Procedura aplicată: cumpărare directă

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: prețul cel mai scăzut

Data atribuirii contractului: 03.12.2018

Persoana de contact:

Togor Mihai Andrei

Manager proiect

Tel./fax: 0359 416 011

e-mail: contact@aquacrisius.ro

click aici pentru descarcarea Documentatiei in format PDF