ANUNȚ DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII-având ca obiect „Servicii de realizare a conceptului de ecoturism al zonei”

Nr. 5527/20.12.2018

ANUNȚ DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII

având ca obiect „Servicii de realizare a conceptului de ecoturism al zonei”

în cadrul proiectului "Conservation and protection of ecosystems endangered by lack of thermal and freshwater in crossborder area", finanţat în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria

 

 

Achizitor: ASOCIAȚIA PESCARILOR SPORTIVI  AQUA CRISIUS

Ofertant câștigător: Asociația de Ecoturism din România, cu sediul în Brașov

Prețul contractului: 135.320,00 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 0 lei, rezultând un total de 135.320,00 lei inclusiv TVA.

Procedura aplicată: cumpărare directă

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: prețul cel mai scăzut

Data atribuirii contractului: 19.11.2018

Persoana de contact:

Togor Mihai Andrei

Manager proiect

Tel./fax: 0359 416 011

e-mail: contact@aquacrisius.ro

click aici pentru descarcarea Documentatiei in format PDF