ANUNȚ DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ”SERVICII DE REALIZARE A UNEI ”CAMPANII DE CURĂȚARE A ARIEI NATURALE PROTEJATE”

Nr. 5837/19.04.2019

 

ANUNȚ DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE

Servicii de realizare a unei ”Campanii de curățare a ariei naturale protejate

în cadrul proiectului "Conservation and protection of ecosystems endangered by lack of thermal and freshwater in crossborder area", finanţat în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria

 

 

Achizitor: ASOCIAȚIA PESCARILOR SPORTIVI  AQUA CRISIUS

Ofertant câștigător: SC CREFELD SRL, cu sediul în Rontău, nr. 49, jud. Bihor

Prețul contractului: 17.700,00 lei fără TVA

Procedura aplicată: cumpărare directă

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: prețul cel mai scăzut

Data atribuirii contractului: 19.04.2019

Persoana de contact:

Togor Mihai Andrei

Manager proiect

Tel./fax: 0359 416 011

e-mail: contact@aquacrisius.ro

click aici pentru descarcarea Documentatiei in format PDF