Solicitare atribuire custodii

Solicitările APS Aqua Crisius de atribuire a 4 Arii Protejate de Interes Comunitar NATURA 2000- Defileul Crişului Negru- ROSCI0061, Crişul Negru- ROSCI0049, Crişul Repede amonte de Oradea- ROSCI0051 şi Lunca Inferioară a Crişului Repede- ROSCI0104 au fost admise de Comisia de evaluare urmând să încheiem Convenţiile de custodie şi preluarea prerogativelor. Vom reveni cu amănunte