Valea Crişurilor – mai mult decât o revistă de divertisment

Numărul 1 al publicaţiei
Foarte puţine sunt zonele din inima Bazinului Carpatic care au o atât de diversificate şi fără de pereche bogăţii natural şi o moştenire culturală deosebită, ca însăşi Valea Crişurilor. Valorile naturale, culturale şi peisajul deosebit al regiunii sunt prezentate, în cadrul unui parteneriat dintre Asocierea de Dezvoltare Teritorială a Administraţiilor Locale din regiunea Centrală a Békés, Asociaţia Natúrpark Valea Crişurilor, respectiv organizaţia parteneră din România – Asociaţia Aqua Crisius, prin intermediul publicaţiei Valea Crişurilor, editată sub formă de periodică cu şase numere.

Citeşte mai departe...

Introducere primul numar al revistei

Introducere pentru primul număr al revistei periodice „Valea Crişurilor”

CUPRINSUL BULETINULUI INFORMATIV
- Sumarul proiectului
- Prezentarea echipei redacţionale
- Rezumat din primul număr
- Parteneri de proiect
INFORMAŢII
Periodica Valea Crişurilor
„Prezentare proiect – publicaţie informaţională despre valorile naturale, culturale şi atracţiile turistice ale Văilor Crişurilor”

Concurs foto Vaile Crisurilor


Redacţia revistei Văile Crişurilor anunţă organizarea concursului foto
Aşteptăm lucrările acelor autori care cutreieră cu ochii deschişi şi cu aparatele foto, de la zonele de izvoare şi până la vărsarea Crişurilor.
Fotografiile trimise pentru concursul foto trebuie să se încadreze în categoria temei publicate în paginile revistei la fiecare apariţie, să prezinte valorile naturale, istorico-culturale, tradiţiile, dar şi acele valori şi atracţii pe care autorul fotografiilor le consideră demne de a fi prezentate privind zona Văilor Crişurilor.
Fotografiile se trimit la adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Detalii se găsesc aici sau in ultimele pagini ale fiecărui număr din revistă

Subcategorii